Här kan du se principen för hur
det aktuella systemet ser ut

Vilket system passar just dig ?

Klickar du på bilderna öppnas
de i ett nytt fönster

Sjövärme Jordvärme Bergvärme


 

Så här fungerar det

 
 1.

I en plastslang cirkulerar köldbäraren (sprit/vatten) som värms av berget, jorden eller sjövattnet.
 

 2. Vätskan värmer upp köldmediet som förångas.
 3. I kompressorn komprimeras köldmediet och temperaturen höjs kraftigt
 4. Värme avges i en kondensor till husets värme och varmvattensystem.
 5. Trycket på köldmediet sänks i en expansionsventil och återgår till vätskeform. Det flytande köldmediet går tillbaka till förångaren.
 6. Möjlighet till luftkonditionering med naturkyla. Under sommaren kyla från borrhålet. Fläktelement sprider behaglig svalka i huset.
 

 

Hem